Termeni si conditii

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.

1. Definiții

S.C. Visual Design Studio S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Strada Bârnova, Nr 20, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9428/17.08.2012, având cod fiscal RO30560743, înregistrată în Registrul Electronic de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal deţinut de A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 0024262/02.11.2014, în calitate de ”Vânzător”, pune spre comercializare produsele prezente pe următorul site: https://livrezdragoste.ro/ (denumit generic “Site”).

Orice persoană fizică sau juridică care se înregistrează pe “Site”, creându-şi un cont devine “Utilizator”. Un utilizator care plasează o comandă pe “Site” devine ”Cumpărător”.

“Contul” – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la newsletter (doar dacă acesta îşi exprimă acordul pentru primirea acestora) şi permit efectuarea unei comenzi. Datele solicitate pentru crearea unui cont sunt: numele şi prenumele, adresa de livrare a Produsului, e-mail, nr. de telefon, CNP. La crearea Contului, Utilizatorul îşi exprimă acordul expres pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor sale cu caracter personal prin bifarea căsuţei corespunzătoare.

”Produsele” reprezintă bunurile comercializate de Vânzător pe Site-ul său.

“Serviciul” este reprezentat de serviciul de vânzare – cumpărare pus la dispoziţia Utilizatorului, în sensul acordării posibilităţii Utilizatorului să achiziţioneze Produse de pe Site, folosind mijloace exclusiv electronice.

”Comanda” reprezintă un document electronic apărut ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul își exprimă acordul de a achiziționa unul sau mai multe Produse comercializate de Vânzător pe Site-ul său, precum și acordul de a achita contravaloarea acestora.

”Contractul” este o Comandă emisă de un Cumpărător care a fost confirmată de Vânzător, în sensul în care are acordul acestuia. Contractul este încheiat pe perioadă determinată, de la momentul plasării Comenzii şi până la momentul primirii Produsului / Produselor de către Cumpărător sau la momentul în care preţul Produsului / Produselor ajunge în contul Vânzătorului, oricare dintre aceste momente survine ultimul. Fiecare Comandă emisă de un Utilizator dă naştere unui alt Contract.
2. Dispoziții generale
Accesul la Produse

2.1. Accesul la Produse este permis oricărui Utilizator care posedă sau îşi creează un Cont.
2.2. Pentru a i se permite accesul, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile termenilor şi condiţiilor prezente.
2.3. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a restricţiona sau exclude accesul unui Utilizator la Produse şi de a şterge sau restricţiona Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Utilizatorului pe Site, accesul şi existenţa Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel pe Vânzător. Utilizatorul se poate adresa în scris Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.
2.4. Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulţi Utilizatori.
2.5. În situaţia în care Vânzătorul descoperă neregularităţi şi / sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul articol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activităţii companiei, Vânzătorul îşi rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricţiona, suspenda sau exclude accesul Utilizatorului la Conţinut sau Produse. În acest caz, Utilizatorul se poate adresa în scris Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătura cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol, şi data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

Orice adresă / sesizare trimisă de un Utilizator către Vânzător prin care se solicită acestuia din urma informaţii cu privire la măsurile adoptate şi / sau la prelucrarea de către Vânzător a datelor cu caracter personal se va face în scris prin intermediul poştei electronice sub condiţia ca Utilizatorul să semneze (în cazul persoanelor fizice) sau să semneze şi ştampileze (în cazul persoanelor juridice) adresa respectivă, să o scaneze, iar scan- ul respectiv să fie ataşat unui e-mail trimis la adresa – contact [at] livrezdragoste.ro. Orice adresă care nu corespunde specificaţiilor anterior menţionate nu va fi luată în considerare de către Vânzător.

Prin deschiderea unui Cont pe Site, Utilizatorul îşi exprimă automat acordul cu Termenii și condițiile Site-ului, fiind sigurul responsabil de activităţile ce decurg din folosirea Site-ului. Fie la creearea Contului, fie pe parcurs, Utilizatorul poate fi de acord în mod expres cu primirea de newsletter şi / sau de oferte comerciale pentru Produsele Vânzătorului, acordul fiind exprimat prin bifarea căsuţei corespunzatoare care se regăseşte în informaţiile despre Contul Utilizatorului.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord sau revocă acceptul dat pentru Termeni și condiții, renunţând la serviciile oferite de Vânzător prin intermediul Site-ului, Vânzătorul va şterge, ulterior unei sesizări primite de la Utilizator, toate informaţiile furnizate de Utilizator anterior şi păstrate în baza sa de date a Vânzătorului.

Acordul nu poate fi revocat pe perioada derulării unui contract sau până în momentul în care Cumpărătorul nu şi-a onorat faţă de Vânzător obligaţiile ce îi revin în urma emiterii unei Comenzi.

Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord şi / sau a accepta Termenii și condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.

Potrivit prevederilor OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, art. 2, pct. 7, tranzacțiile desfășurate pe site-ul Vânzătorului intră sub incidenţa contractului la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Condițiile de garanție acordate consumatorilor sunt cele prevăzute de art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, de O.G. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Procesatorul de plăţi electronice prin card bancar agreat de Vânzător operează ca portal securizat de plăţi, în care datele transmise şi primite sunt criptate, fără a fi vizualizate de terţi.

Livrarea produselor este asigurată de următoarea companie specializată, agreată de Vânzător: pentru livrări naționale de FanCourier;
3. Conținutul site-ului
Întregul conținut al Site-ului Vânzătorului, prin imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, atât dinamice, cât şi statice, dar și emailuri, scripturi programe și alte date, este proprietatea S.C. Visual Design Studio S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de legislația privind proprietatea industrială. Orice utilizare a elementelor enumerate mai sus fără acordul vânzătorului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document se pedepsește conform legislației în vigoare.

Utilizatorul poate copia, transfera sau utiliza conţinutul în scopuri personale sau noncomerciale numai în baza acordului Vânzătorului. Vânzătorul va acorda acest drept doar pe o perioadă determinată şi asupra unei părţi delimitate strict a conţinutului.
4. Politica de vânzări online

4.1. Crearea Contului Utilizatorului
Serviciul este disponibil pe baza înregistrării Utilizatorului prin intermediul unui Cont, în urma acordului cu prevederile prezentului document.

Vânzătorul nu permite partajarea unui Cont pe mai mulţi Utilizatori, o asemenea situaţie atrăgând anularea Comenzii.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a limita accesul Cumpărătorului la Serviciu, dacă Cumpărătorul are un comportament de rea-credință.
4.2. Produsele
În urma emiterii Comenzii, Vânzătorul va transmite Cumparatorului via e-mail, la adresa indicată de Cumpărator la creearea Contului, confirmarea încheierii Contractului, într-un termen rezonabil din momentul încheierii Contractului.

Totodata, Vânzătorul va transmite cumparatorului factura proformă aferentă Produsului / Produselor comandate, indicând datele necesare efectuării plăţii de către Cumpărător şi termenul limită pentru efectuarea plăţii. Dacă Cumpărătorul nu plăteşte contravaloarea Comenzii până la termenul limită specificat în factura proformă, Vânzătorul va considera Comanda anulată.

După momentul în care fie în contul Vânzătorului a intrat suma reprezentând preţul Produsului / Produselor, fie Cumpărătorul a făcut dovada achitării preţului comenzii trimiţând Vânzătorului documentul justificativ al plăţii cu ştampila băncii prin intermediul căreia s-a efectuat plata, Produsul / Produsele vor fi livrate. Factura fiscală va fi trimisă, semnată şi ştampilată pe adresa de email a Cumpărătorului, conform legislației în vigoare, în condițiile respectării prezentului document. Vânzătorul își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care un anumit Produs nu se mai regăsește în stocul magazinului sau din motive independente de Vânzător. În situaţia în care stocul este limitat, Vânzătorul se obligă să informeze Utilizatorii despre acest fapt.

Dacă, după emiterea Comenzii de către Cumpărător şi acceptarea acesteia de către Vânzător, dar înainte de emiterea şi trimiterea facturii proforme, stocul este epuizat, Vânzătorul se obligă să informeze Utilizatorul şi să emită proforma în mod corespunzator, fără Produsul epuizat, dacă Comanda conţinea mai multe Produse. Dacă Comandă conţinea doar Produsul epuizat, Vânzătorul doar va informa Cumpărătorul cu privire la epuizarea stocului. În acest caz Cumpărătorul are dreptul de a renunţa la Comandă.

Dacă, după emiterea Comenzii de către Cumpărător, acceptarea acesteia de către Vânzător, emiterea şi trimiterea facturii proforme, stocul se epuizează, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul în timp util astfel încât Cumpărătorul sa nu achite preţul Produsului epuizat. Dacă între timp Cumpărătorul a achitat preţul produsului epuizat, Vânzătorul se obligă să restituie Cumpărătorului suma nedatorată, în termen de __15__zile de la data când banii au intrat în contul sau, Vânzătorul suportând costurile privind returnarea banilor în contul Cumpărătorului. Înainte de returnarea banilor Cumpărătorul va trebui să indice contul şi banca unde doreşte să i se returneze suma respectivă.

Vânzătorul nu oferă nicio garanție, în afară de cele prevăzute de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea Site-ului, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, Produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.

Prezentarea vizuală a Produselor poate fi însoţită de alăturarea altor accesorii ce nu vor fi incluse în costurile acestora.

Informaţiile ce însoţesc imaginile cu Produse sunt oferite cu titlu de prezentare, neimpunând o obligaţie contractuală a Vanzătorului din acest punct de vedere.

4.3. Preţurile
Produsele prezentate sunt disponibile contra unui preţ stabilit în moneda specificată pe Site, preț care poate fi supus diverselor reduceri sau promoţii.

Preţul este cel valabil la momentul emiterii Comenzii și acesta include și cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifica în mod expres pe Site.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile Produselor prezentate fără o notificare prealabilă adresată Utilizatorilor.

Preţul nu poate fi modificat ulterior confirmării de către Vânzător a Comenzii.
Vânzătorul nu va fi ţinut responsabil de costurile suplimentare pe care plata prin card le implică, între aceste costuri suplimentare fiind incluse comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în situaţia unei monede de emitere diferită de RON.
4.4. Comanda online
Utilizatorul se va asigura de veridicitatea datelor de contact furnizate pentru finalizarea Comenzii, consimţind corectitudinea lor. În situaţia schimbării acestor, Cumpărătorul are obligaţia de a-şi actualiza datele Contului. Comenziile aflate în derulare vor opera în funcţie de datele furnizate de Cumpărător anterior modificării. În cazul optării pentru plata cu cardul, Cumpărătorul va furniza datele impuse de executarea acestei tranzacţii.

Vânzătorul va informa Cumpărătorul la fiecare stadiu parcurs în finalizarea tranzacției: la recepţionarea Comenzii şi la încredinţarea acesteia serviciului de curierat în vederea livrării Produselor.

Cumpărătorul va fi contactat de către Vânzător în urmatoarele situaţii:

– Invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri, situaţie în care Vânzătorul poate denunţa comanda, fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune interese.

– Neacceptării tranzacţiei de către banca emitentă a cardului în cazul optării pentru această modalitate de plată, situaţie în care Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa comanda, fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune interese.

– Indisponibilității Produselor, situaţie în care Cumpărătorul are dreptul de a renunţa la comandă.

Vânzătorul poate refuza o Comandă în cazul în care datele oferite de Cumpărător sunt incomplete sau se dovedesc a fi incorecte.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza o Comandă în situaţia în care activitatea Utilizatorului pe Site produce prejudicii atât Vânzătorului, cât şi / sau partenerilor acestuia.

Cumpărătorul are dreptul de a anula în mod expres o Comandă, prin trimiterea unui e-mail la adresa expeditor@livrezdragoste.ro nu mai tarziu de 3 de ore.

4.5. Modalități de plată
Plata se poate face on-line cu cardul sau prin transfer bancar.

Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.
4.6. Livrare
Livrarea se face oriunde în România, prin intermediul companiei de curierat FanCourier S.R.L.

Comenzile vor fi livrate într-un termen de 3-5 zile de la plasarea Comenzii. În situaţia în care Produsele comandate nu sunt disponibile în acest interval, Vânzătorul va informa Cumpărătorul, rambursând suma vărsată în cont în situaţia unei plăţi prin card. În cazul în care Vânzătorul nu livrează Produsele în termenul respectiv, Cumpărătorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului.
5. Politica de confidenţialitate în privinţa datelor cu caracter personal
În conformitate cu Legea nr 677/2001, Visual Design Studio S.R.L. a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru înregistrarea companiei în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Vânzătorul colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP) numai cu acordul voluntar, expres al Utilizatorului, în urmatoarele scopuri:
 expedierea Produselor şi facturarea Serviciilor;
 rezolvarea anulărilor, retururilor sau a problemelor de orice natură referitoare la Serviciu şi / sau Produse;
 pentru a asigura accesul acestuia la Serviciu şi / sau Produse;
 trimiterea de newslettere şi / sau alerte periodice, prin folosirea de mijloace electronice (e-mail, SMS), doar dacă Utilizatorul şi-a exprimat în mod expres acordul în acest sens;
 contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 contactarea acestuia, în chestiuni de relaţii cu clienţii;
 scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Utilizator şi-a exprimat consimţământul ca Vânzătorul să colecteze, să stocheze, să prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Accesul Cumpărătorului la produsele de pe Site este asigurat în baza furnizării de date personale, inclusiv cu caracter special (CNP), colectate de Vânzător în scopul validării, facturării şi expedierii Comenzilor, precum şi soluţionarea de cauze adiacente acestui scop.

Datele pot fi colectate şi în scop statistic sau pentru informarea Utilizatorilor Site-ului în baza unor newslettere şi alerte periodice, lansate strict în format electronic, dacă Utilizatorii şi-au exprimat expres acceptul privind primirea de newsletter şi informaţii comerciale.

Vânzătorul se obligă ca datele colectate ale Utilizatorului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu faca publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. Excepţie va face situaţia în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

S.C. Visual Design Studio S.R.L poate colecta involuntar date furnizate de browser-ul folosit pentru accesarea Serviciului, precum adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri. Aceste informaţii pot fi utilizate în scop pur statistic, înspre îmbunătăţirea Serviciilor oferite Utilizatorilor, cu excepţia situaţiei în care activitatea Utilizatorului produce prejudicii Vânzătorului, partenerilor săi sau unui terţ.
Cumpărătorul are dreptul de a modifica datele furnizate în formular, pentru a reasigura caracterul lor actual.
Plata prin card implică procesarea datelor de card de către un operator specializat, informaţii ce nu vor fi stocate de către Vânzător.
Procesatorul de carduri bancare agreat de către Vânzător are dreptul de a accesa / vizualiza orice tip de date / documente, generate în urma unei Comenzi emise, Comenzi anulate, Contract, Contract anulat sau al unui Contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacţie, în cazul în care aceasta există.
Politica de confidenţialitate se referă doar la datele furnizate voluntar de către Utilizator exclusiv pe Site. Vânzătorul nu raspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

În urma colectarii datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Vânzătorul le va stoca pe perioada de funcţionare a sa.
Drepturile Utilizatorului în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, prevăzute de Legea 677/2001 modificată:

Utilizatorii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18), aşa cum aceste drepturi sunt detaliate mai jos:

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
d) existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situaţii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

6. Fraudă
Cu excepţia persoanelor juridice, în situaţia cărora scopul facturării implică menţionarea numărului de cont, respectiv a băncii, Vânzătorul nu solicită prin niciun mod de comunicare divulgarea de date confidenţiale, între care sunt incluse conturi, numere de card sau parole personale.

Vânzătorul nu va fi ţinut responsabil pentru orice prejudicii cauzate de un terţ ce pretinde a-i reprezenta interesele, responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale confidenţiale revenind Utilizatorului.

Tentativa de fraudare va pune în mişcare cercetarea penală împotriva celui responsabil de următoarele fapte:
a) accesarea prin folosirea oricăror metode a datelor de orice tip ale unui Utilizator, altul decât titularul contului.
b) alterarea sau modificarea conţinutului Site-ului sau ale mesajelor expediate prin orice metodă de către Vânzător Utilizatorului.

c) modificarea performanţelor serverului pe care rulează Site-ul.

d) divulgarea oricărui terţ ce nu are autoritatea legală necesară şi ce nu este destinatarul legitim al mesajului a conţinutului expediat prin orice mijloc de către Vânzător Utilizatorului.

Utilizatorul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email poate opta pentru dezactivarea Contului aferent acestei adrese de e-mail.

7. Limitare de responsabilitate
Conţinutul Site-ului nu implică în vreun fel responsabilitatea Vânzătorului în faţa persoanelor fizice sau juridice pentru prejudicii rezultate atât pentru folosirea, cât şi pentru incapacitatea de folosire a Site-ului.

Vânzătorul nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri accesibile prin legături de conţinut, responsabilitatea acestor aspecte incumbând integral proprietarilor respectivelor site-uri.

Vânzătorului nu îi incumbă obligaţia de a garanta că Serviciul este neîntrerupt, sigur sau exclus de erori de orice fel.
De asemenea, Vânzătorul este exonerat de orice răspundere rezultată din incapacitatea Serviciului, cât şi a Produselor obţinute gratis sau contra cost de a fi potrivite cerinţelor sau aşteptărilor Cumparatorului.

8. Forța majoră și cazul fortuit
Forţa majoră exclude răspunderea pentru neexecutarea la termen şi / sau în mod corespunzător a oricăror obligaţii contractuale. Cauzele ce vor împiedica executarea termen şi / sau în mod corespunzător a oricăror obligaţii contractuale vor fi aduse la cunoştinţa celeilalte părţi imediat şi în mod complet.

Partea ce va invoca evenimentul de forţă majoră va lua orice măsuri disponibile înspre limitarea consecinţelor acestuia, fiind exonerată de obligaţiile sale doar în cazul în care este împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile la bun sfârşit.

Invocarea forţei majore va implica dovada imposibilităţii executării obligaţiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, evenimentul de forţă majoră nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
9. Litigii
Documentul a fost redactat în conformitate cu legislaţia română, ce va opera inclusiv în interpretarea Termenilor şi condiţiilor.

Nulitatea sau invalabilitatea uneia dintre prevederile acestui document nu va emana asupra nulității întregului document numit Termeni şi condiţii.

Orice dispută apărută între Utilizator şi Vânzător cu referire la prezentul document se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, părţile se vor prezenta spre soluţionarea cauzei în instanţă, în conformitate cu legislaţia română.

Vânzătorul este exclus de orice răspundere pentru pierderi, costuri, procese, pretenţii sau cheltuieli în situaţia în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi condiţiilor.

10. Dispoziţii finale
Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi ale oricăror informaţii ce ţin de structura sau conţinutul Site-ului fără o notificare trimisă în prealabil Utilizatorilor.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a introduce, sub prevederile legislaţiei în vigoare, bannere publicitare şi de orice natură, precum şi legături către orice pagină a Site-ului, cât şi spre paginile unor site-uri partenere.

Vânzătorul nu va fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv cele legate de modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

NewsletterAboneaza-te

Fii la curent cu noutățile Livrez dragoste! Abonează-te la newsletter !

Shopping Cart

No products in the cart.